Tradycyjne metody wykonywania otworów w konstrukcjach żelbetowych (betonie zbrojonym) wymagają dużego wysiłku i znacznych nakładów pracy. Po pierwsze konieczne jest użycie maszyn o dużej mocy z udarem, a z których korzystanie jest bardzo uciążliwe. Postęp pracy jest zazwyczaj powolny, i związany z wytwarzaniem znacznego hałasu oraz mocnym zapyleniem. Dodatkowo drgania mogą stwarzają zagrożenie dla konstrukcji i wyposażenia budynków.

W przypadkach kiedy wiercenie trzeba wykonać na etapie prac wykończeniowych – zapylenie powstałe przy tradycyjnym wierceniu jest nie do przyjęcia.

Dodatkowym problemem jest konieczność użycia dodatkowych narzędzi w celu przecięcia fragmentów stali zbrojeniowej.

Wykonujemy otwory w betonie zbrojonym pod montaż instalacji:

  • elektrycznych,
  • grzewczych,
  • gazowych,
  • wodnych,
  • kanalizacyjnych,
  • wentylacyjnych.