Wiercenie techniką diamentową wykorzystywane jest nie tylko do wykonywania różnorodnych otworów.
Możliwość wybrania fragmentu materiału o zadanej średnicy jest bardzo pomocna przy pobierania próbek materiału do analizy.
Przy pozyskiwaniu odwiertów rdzeniowych praca polega na pobraniu stałej próbki o wymaganej średnicy oraz jakości (bez naruszenia struktury materiału).

Wykonujemy odwierty rdzeniowe w celach:

  • uzyskiwania próbek do badań laboratoryjnych (fizycznych, chemicznych i wytrzymałościowych),
  • oceny faktycznej grubości elementu i jakości betonu,
  • określenia ubytków korozyjnych.